Freedom fighter

Prachtige notebooks vind je bij Mylovelynotebook.nl
Prachtige notebooks vind je bij Mylovelynotebook.nl

Belangrijke idealen in het leven zijn; vrijheid en gelijkheid. Zulke essentiële waarden bieden een rode draad waar je naar leeft. Soms is het zo dat je bewust vrijheid inlevert om een bepaalde zekerheid te verschaffen. Door je bijvoorbeeld te conformeren aan een groep of liever voor een baas te werken in ruil voor zekerheid. Balans tussen vrijheid en zekerheid is de sleutel maar soms kun je ook doorslaan in het vergaren van zekerheden. Je wordt bang en wilt alle risico’s uitsluiten door controle te houden. De andere kant opslaan is door je eigen grenzen te overschrijden om je doelen maar te behalen. Het blijkt erg lastig om de balans te behouden. Zonder dat je er erg in hebt sla je door in zwart of wit. Hoe kun je die balans tussen beiden terugvinden? Ik schrijf intussen verder in mijn zojuist vergaarde notitieboek.

Doorslaan
Het nastreven van bepaalde idealen helpt vaak om doelen meetbaar te maken. Toch is het zo dat bepaalde doelen op den duur tevens een negatieve overhand kunnen krijgen. Hierdoor ben je onbewust doelen aan het najagen waarbij je jezelf - zonder het je te realiseren - benadeeld. Dit kunnen hele normale doelen zijn, zoals een goede moeder willen zijn, een succesvolle carrière najagen en geliefd zijn door vrienden en familie. Toch is er een grens waarbij je jezelf kunt verliezen enerzijds door jezelf te beperken bij faalangst of juist te veel willen door bewijsdrang. Vaak heb je dat helemaal niet door want in de ratrace called life - zit je in een denderende sneltrein die maar doorzoeft. Wie heeft er nou nog tijd de tijd om achterom te kijken ter reflectie? Snel beslissingen maken hoort erbij. Maar doordat het zo snel gaat, is het vaak een keuze tussen: gassen of remmen. Om andere strategische variaties uit te denken, lijkt geen tijd te zijn. Wanneer kom je er achter dat je in de verkeerde trein zit? Spijtig genoeg komt dat moment vaak pas nadat je plotsklaps wakker wordt in de trein en alleen nog aan de noodrem kunt trekken. Voorkomen is dus beter dan genezen maar welke aspecten zijn hierbij van belang?

Mylovelynotebook.nl
Mylovelynotebook.nl

Self-talk
Het lastige in het leven is dat jezelf je eigen 'cheerleader' bent maar ook soms een heuse circus dompteur voor de 'corrigerende tik'. Zelf moet je dus maar met die vrijheid kunnen omgaan. Als het ware bewaak je je eigen proces door een helikopterview waarbij je zo objectief mogelijk jezelf probeert waar te nemen en alles in oogschouw neemt. Super moeilijke taak want zoiets lijkt alleen weggelegd voor de Dalai Lama. Echter helpt het opschrijven van je bevindingen in een dagelijks of wekelijks notitieboek om inzicht te krijgen en verbanden te kunnen leggen. Anyhow, in onze poging tot een helikopterview is daar gelijk die moeilijkheidsgraad om daarin jezelf niet af te branden of te overschatten. 

Mylovelynotebook.nl
Mylovelynotebook.nl

Dat gesprekje met jezelf heet 'self talk'. Studies tonen aan dat je per dag zo’n 50.000 momenten hebt waarin dit plaatsvindt. Spijtig genoeg blijkt dat de maatschappij leidt aan een zeer negatief zelfbeeld waarbij 40.000 van die gedachten onszelf in diskrediet brengen. Echter zijn we slechts van 5% bewust dus 2.500 momenten die we meekrijgen waarbij de ratio is verdeeld in 2.000 negatieve en 5.000 positieve gedachten. Behoorlijk ernstig want dit werkt afremmend om je vermogen om in jezelf te geloven. Hierdoor komen we in een staat van aangeleerde hulpeloosheid waarbij we onszelf afremmen in het volgen van onze 'Bliss' oftwel onze dromen/idealen. Door een laag zelfbeeld proberen we ons te beperken uit risiscovolle sitaties door faalangst. Een laag zelfbeeld kan ook juist extra bewijsdrang boosten door altijd uit te willen blinken. Super vemoeiend om ons zelfbeeld te verlenen aan hoe we presteren. Door de achterstand in ons gevoel van goed genoeg te zijn, conformeren we ons vaker en zijn we makkelijker te manipuleren. Wat betekent vrijheid als je gebukt gaat onder de grillen van je eigen angsten en onzekerheden? In hoeverre ben je dan in staat tot helder nadenken en het maken van gegronde keuzes?

Mylovelynotebook.nl
Mylovelynotebook.nl

De band die je met jezelf hebt zoals self-talk is een aspect om in de gaten te houden. Calculeer tijdens je reis wat stations in waarbij je even uit die trein stapt om achterom te kijken en bewust te worden van je eigen zelfbeeld. Plan een dagboek moment ergens in de week in om je eigen proces te kunnen bewaken. Als je constant in een positie wordt gehouden van ontevredenheid of onzekerheid dan is het logisch dat je een laatste strohalm pakt. Een strohalm waarbij je jouw prestaties projecteert op jouw zelfbeeld in de hoop deze positief te kunnen beïnvloeden. Hoe komen we hier van af en hoe zit dit precies in elkaar?

Mylovelynotebook.nl
Mylovelynotebook.nl

American dream
We worden continue gebombardeerd met the American dream waarbij de maakbaarheid van het leven worden verheerlijkt. Dat spreekt enorm aan omdat het refereert aan de Westerse idealen: vrijheid en gelijkheid. Iedereen kan president worden is de boodschap. You can have it all – just commit to it. Hiermee insinueren ze dat er gelijkheid is voor iedereen en tevens impliceert het als je jouw doelen niet kunt behalen dat dit een onvermogen is en dus bij jezelf ligt. Een kapitalistische beredenering waarbij iedereen meedogenloos verantwoordelijk is voor zichzelf ongeacht de situatie.

Als je dit pad inslaat, is het belangrijk om in oogschouw te houden dat je niet door je doel verblind wordt en jezelf voorbij gaat. Helemaal lastig aan deze instelling is dat als je het doel niet behaalt - je jezelf automatisch een negatief zelfbeeld toekent. Een alles of niets mentaliteit waarbij je geheid je eigen grenzen zal overgaan, want als je het niet haalt zou dat betekenen dat je een minder goed mens bent. Als het goed gaat, krijg je een soort van fix, dat schouderklopje waar je altijd meer van wilt. Het wordt een verslaving om altijd maar te winnen. Hierdoor kun je een vertekend beeld krijgen en ontstaat er een neiging om jezelf te overschatten. Echter als het slecht gaat, bestaat er de kans om jezelf minder te vinden dan anderen. Hierdoor is het leven een continue strijd – met anderen maar vooral met jezelf.

Blindheid
Het bizarre klasseverschil in de wereld is een consequentie van een maatschappelijk aanvaarde mentaliteit. Het diepgewortelde belief dat het normaal is om meer toe te bedelen aan mensen die er wel in geslaagd zijn om hun doelen te bereiken. Uit zangcompetities op televisie wordt duidelijk dat gelijke kansen geen zin hebben als je niet de juiste competenties bezit. Dit toont al aan dat gelijkheid een illusie blijkt te zijn. In het leven is ieder uniek met haar eigen competenties. Alleen in deze maatschappij is er slechts plaatst voor mensen met een bepaalde soort skills. De anderen zonder die skills vallen daarom stelselmatig buiten de boot. Is het niet een hopeloos vooruitzicht - in de wetenschap dat zij nooit aan die kwalificaties zullen voldoen? Diefstal is een gevolg van deze frustratie. Minder bedeelden worden gevoed door continue frustratie door hun zogenaamde falen maar willen wel dezelfde privileges. Zij voelen waarschijnlijk dat ze niets te verliezen hebben en maken beslissingen op korte termijn.

Beiden een typisch voorbeeld van jezelf onbewust verliezen in het proces van eigenwaarde bemachtigen. Pure doelen worden dan ineens gekleurd door angst = ego. Het objectieve vermogen om jezelf te zien verandert in enkel zwart of wit. Hiermee beperkt je je eigen vrijheid. 

Bewustzijn
Het stukje bewustzijn over je eigen self-talk geeft je daarom meer vrijheid. Want hoe vrij ben je als je onbewust gevangen bent in je eigen negativiteit? Hoe vrij ben je bij het nastreven van je eigen idealen waarbij je in een onstopbare trein plaatsneemt zonder oog voor jezelf? Zodra die balans ontbreekt, heb je enkel een tunnelvisie – hoe kun je dan in staat zijn om je eigenwaarde of belangen van geliefden in oogschouw te houden? Wees daarom je eigen objectieve cheerleader en circus dompteur waarbij je lief en streng tegelijk bent. Een lastig gegeven maar onmisbaar om door de mist scherp te kunnen zien. Hou jouw bevindingen in het leven bij in een extra mooi notitieboek - om hierbij meer diepgang te verwerven in jouw eigen zicht op de wereld en in jezelf. Hele mooie exemplaren vind je bij Mylovelynotebook.nl, een feestje om in te schrijven. Hier kun je je even terug trekken en je hart uitstorten. Doe de meest geweldige ontdekkingen samen met dit boekje. En verzamel mooie quotes of lijstjes die jou inspireren tijdens jouw levenspad.

Food for thought
De dimensies van vrijheid die vaak onderbelicht blijven zijn 'The Four major Freedoms' - door Duke Ellington:
* Vrijheid van haat en zelfmedelijden;
* Vrijheid van baatzuchtigheid. De angst om een ander te helpen waarbij de ander door jouw hulp beter zou kunnen presteren dan jezelf;
* Vrijheid van trots om jezelf beter te voelen dan een ander.

Wellicht een mooie reminder om toe te voegen aan jouw notitie/dagboekje. Nu alleen nog even kiezen :) welke de mooiste is!

reacties op dit blog (0)

* = verplicht (e-mailadres wordt niet gepubliceerd)